မူႀကိဳေက်ာင္းတုန္းကေပးတဲ့ ကတိအတိုင္း ႏွစ္ ၂၀ အၾကာမွာ တကယ္လက္ထပ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ စုံတြဲေလး…

January 21, 2020 KhitthitMyanmar 0

ကတိတစ္လုံးကို လြယ္လြယ္ေပးၿပီး လြယ္လြယ္ေမ့ၾကတဲ့သူေတြ မ်ားပါတယ္။ ကတိေပးၿပီးရင္ ဘာေတြပဲ ျဖစ္ေနျဖစ္ေန တည္တဲ့သူေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရွားေတာ့ရွားမွာပါ။ ကေလးဘဝက ကတိေပးထားၿပီး အသက္ႀကီးတဲ့အခါ တည္ဖို႔ဆိုတာလည္း လြယ္ေတာ့လြယ္လွပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ Matt Grodsky ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသား ကေတာ့ သူ႔သူငယ္ခ်င္း Laura Scheel […]